Przywrócenie ciągu pieszego od ul. Beniowskiego do Kapitańskiej

Bez kategorii

Przywrócenie ciągu pieszego od ul. Beniowskiego do Kapitańskiej

Dzięki moim staraniom ciąg pieszy zlikwidowany kilkanaście lat temu przejścia od ul. Beniowskiego do ul. Kapitańskiej zostanie przywrócony. Listę poparcia podpisało 315 osób.
Dziękuję Prezydentowi Miasta Gdyni Panu Wojciechowi Szczurkowi za uwzględnienie mojej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej.